42.sz.foút Csengersima - országhatár tanulmányterv zaj, levegőterhelés és forgalmi modellvizsgálata

42nd no. Csengersima main road - the border in study noise, air pollution and traffic analysis model

2000

Back