86. sz. foút Vát-Szeleste elkerülés RKHT forgalmi modell, részletes zaj és levegőterhelési hatásvizsgálat

86th no. Vat-road detour Szeleste detailed environmental impact study (RKHT) traffic model, a detailed impact assessment of noise and air pollution

2004

Back

Copyrights protect the details of the plan, details will not be displayed.