M3 autópálya Nyíregyháza- Ófehértó szakasz EKHV RKHV mintataterv forgalmi modell, zaj és levegőterhelési hatásvizsgálatok

M3 motorway Ófehértó Nyíregyháza-stage sample design Preliminary and detailed environmental impact assessment traffic models, noise and air pollution impact assessment

2003

Back

Copyrights protect the details of the plan, details will not be displayed.