86. sz. főút Vát-Szeleste elkerülés RKHT forgalmi modell, részletes zaj és levegőterhelési hatásvizsgálat távlati, vizsgálata,...

86. sz. főút Vát-Szeleste elkerülés RKHT forgalmi modell, részletes zaj és levegőterhelési hatásvizsgálat

2004

86th no. Vat-road detour Szeleste preliminary environmental impact study (RKHT) traffic model, a detailed impact assessment of noise and air pollution

Feladatleírás:

M86 j. gyorsforgalmi út 94,5 - 99,5 km szakasz engedélyezési tervének forgalmi vizsgálata és részletes környezeti hatástanulmány zaj- és levegőtisztaság-védelmi vizsgálata.

Forgalmi vizsgálat a távlati VELE állapotra, valamint ezen nyomvonalszakasz NÉLKÜLI távlati állapotra és a JELENLEGI úthálózatra.

Zaj és levegőtisztaság-védelmi vizsgálatok: A hatásvizsgálatokra előírt tematika és a vonatkozó Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség engedélyezési eljárási határozatában foglaltak szerint. A jelen állapot feltárása, távlati nyomvonalváltozat vizsgálata és a távlati nélküle helyzet elemzése területlefedéses számításokkal. Hatásterületi terhelés változásának számítása út közvetlen és közvetett hatásterületére.

Vissza

A szerzői jogok védelmében a terv részleteit nem áll módunkban megjeleníteni.