M0 autóút 10-11. sz. főutak közötti szakasz részletes zaj és levegőterhelési hatásvizsgálat főutak, közötti, inverziós,...

M0 autóút 10-11. sz. főutak közötti szakasz részletes zaj és levegőterhelési hatásvizsgálat

2008

M0 highway 10-11. no. sections of main roads between air pollution and noise impact assessment

Feladataink:

M0 autópálya 10-11.sz. főutak közötti szakasz környezeti hatástanulmány

Közlekedési zaj és levegőtisztaság-védelmi vizsgálata

A megadott forgalmi vizsgálat alapján a „jelen” állapotú, a 2008 évi, az M0 Megyeri hídjának átadása utáni időszakban várható valamint a távlati (2023 évi) prognosztizált a „vele” esetben, az M0 11-10. és 10-1sz. főutak közötti szakaszainak és kapcsolódó úthálózati fejlesztéseknek a figyelembe vételével a két kijelölt változatra, valamint a „nélküle” esetben az M0 11-10 és 10-1.sz. főutak közötti szakaszának és csomóponti rendszereiknek kivételével az előzővel megegyező úthálózatra vonatkozó adatokból a közvetlen és a teljes hatásterületre vonatkozó zaj- és levegőtisztaság-védelmi számítások elvégzése a mértékadó állapotokra. Zaj esetén az éjszakai időszakra, levegőtisztaság védelem tekintetében a szélcsendi inverziós légállapotban várható NO2 terhelés meghatározására. Egyedi levegőminőségi vizsgálatok a tervezett alagútszellőzési rendszerek hatásainak feltárására a szellőzési pontok térbeli helyének és kibocsájtásainak ismeretében szélcsendi, illetve 8 szélirányú gyenge szeles inverziós légállapotok esetében. Az eredmények alapján szükségessé váló védelmi intézkedések meghatározása.

Vissza

A szerzői jogok védelmében a terv részleteit nem áll módunkban megjeleníteni.