M0 autóút 10-11 szalasz EKHT zaj és levegőterhelési hatásvizsgálat levegőtisztaság-védelmi, előzetes, mértékadó, vizsgálat,...

M0 autóút 10-11 szalasz EKHT zaj és levegőterhelési hatásvizsgálat

2005

M0 motorway miss 10-11 "preliminary environmental impact study" (EKHT) air pollution and noise impact assessment

Feladatleírás:

Az M0 Útgyûrû Északi szektor 11. út és 10. út közötti szakaszán az előzetes környezetvédelmi hatástanulmány zaj és levegőtisztaság-védelmi vizsgálatainak kiegészítése, közremûködés lakossági tájékoztató anyagok készítésében.

Az út üzemeltetésének környezetet terhelő zaj és levegőtisztaság-védelmi hatásainak meghatározása a közlekedési források figyelembevételével a mértékadó állapotokra, zaj és levegőterhelési térképek előállításával, valamint a mértékadó pontok egyedi vizsgálataival.

Zajvizsgálat és levegőtisztaság-védelmi vizsgálat: Az előzetes hatásvizsgálatokra előírt tematika szerinti vizsgálat területlefedéses számításokkal, a jelen állapot feltárása. Öt távlati nyomvonalváltozat vizsgálata. A távlati nélküle helyzet elemzése. Hatásterületi terhelés változásának számítása út közvetlen és közvetett hatásterületére.

Vissza