M9 gyorsforgalmi út Szombathely-Vasvár szakasz EVD forgalmi modell, előzetes zaj és levegőterhelési hatásvizsgálat kellett,...

M9 gyorsforgalmi út Szombathely-Vasvár szakasz EVD forgalmi modell, előzetes zaj és levegőterhelési hatásvizsgálat

2010

M9 motorway Szombathely-Vasvár pollution Preliminary (environmental) assessment documentation (EVD)traffic model, a preliminary assessment of noise and air

Feladatmeghatározás:

M9 gyorsforgalmi út Szombathely-Vasvár szakasz tanulmányterveihez forgalmi modell, előzetes zaj és levegőterhelési hatásvizsgálat

Forgalmi vizsgálatot közúthálózati modellvizsgálattal, változatonként forgalomvonzási eltérések hatáselemzésével kellett elkészíteni.

A zaj és levegőtisztaság-védelmi számításokat a közúti terhelések kritikus állapotaira területlefedéses vizsgálatokkal készítettük el.

Vissza

A szerzői jogok védelmében a terv részleteit nem áll módunkban megjeleníteni.