M9 gyorsforgalmi út Vas megye megyehatár-Nagycenk közötti szakasz forgalmi modell, előzetes zaj és levegőterhelési hatásvizsgálat...

M9 gyorsforgalmi út Vas megye megyehatár-Nagycenk közötti szakasz forgalmi modell, előzetes zaj és levegőterhelési hatásvizsgálat

2004

M9 motorway Vas county border section between Nagycenk traffic model, a preliminary assessment of noise and air pollution

Feladatleírás:

M9 jelû gyorsforgalmi út Vas megye megyehatár – Nagycenk közötti szakasz Előzetes környezeti hatástanulmánya.

Forgalmi vizsgálat: a tervezett út nyomvonalának és kapcsolati rendszerének figyelembe vételével a távlati VELE állapotra, valamint ezen nyomvonalszakasz NÉLKÜLi távlati állapotra és a jelenlegi úthálózatra. A környezetvédelmi hatásvizsgálat elkészítéséhez szükséges jármûtípusok megoszlásának számírásba vételével.

Zajvizsgálat és levegőtisztaság-védelmi vizsgálatok: A jelen állapot feltárása, három távlati nyomvonalváltozat vizsgálata és a távlati nélküle helyzet elemzése területlefedéses számításokkal. Hatásterületi terhelés változásának számítása út közvetlen és közvetett hatásterületére.

Vissza

A szerzői jogok védelmében a terv részleteit nem áll módunkban megjeleníteni.