MÁV Nyíregyháza - Záhony vasútvonal Nyíregyháza - 38. sz. főút (vásártér) engedélyezési terv zaj és levegőterhelési...

MÁV Nyíregyháza - Záhony vasútvonal Nyíregyháza - 38. sz. főút (vásártér) engedélyezési terv zaj és levegőterhelési vizsgálata

2007

MAV Nyíregyháza - Nyíregyháza Záhony railway line - 38 no. Road (vásártér) licensing plans examining air pollution and noise

Feladatmeghatározás:

Nyíregyháza (kiz) - Záhony (kiz) vasútvonalszakasz komplex engedélyezési tervéhez különszintû közúti keresztezések építésével kapcsolatos tervezési feladatok, mint MÁV Nyíregyháza - Záhony vv. eng.terv ZL[rep]) Nyíregyháza - 38. sz. főút

1. Forgalomtechnika

Az útépítési tervek részeként készülő forgalomtechnikai tervek tervszállítás előtti belső ellenőrzése. A bennük alkalmazott megoldások (szabványok, előírások és egyéb szakmai követelmények érvényesülésének) ellenőrzése. Javaslattételek a felmerülő problémákra. Az érintett utak, vasutak és a repülőtér távlati forgalmainak meghatározása és a tervezési feladathoz rendezése. A repülési útvonalak adatainak feldolgozása.

2. Zajvizsgálata a területet érő közlekedési hatásokra

A területlefedéses zajvizsgálat és a mértékadó pontok egyedi vizsgálata, a repülési (nyíregyházi repülőtér zaj gátló védőövezeti vizsgálatainak újraszámításával), közúti (4.sz. főút és a környező települési úthálózat térbeli változásainak számításával) és vasúti (100.sz, 117.sz és delta vágány zajhatásainak számításával) a zaj nappali és éjszakai terhelésének meghatározása, szükség esetén védelmi beavatkozások tervezése.

Az átépítések előtti helyzet feltárása a határérték felett terhelt területek lehatárolásával a határértékektől eltérő követelményszintek megállapításával.

A tervezett létesítmény által létrejövő változások bemutatása.

3. Levegőtisztaság-védelmi vizsgálat az ipari forrásokra

A területlefedéses vizsgálat a mértékadó szennyezőanyagokra és légköri állapotra, mind a három közlekedési forrástípusból eredő terhelés meghatározása, szükség esetén védelmi beavatkozások tervezése.

Vissza