A számított iso vonalakkal az épületek homlokzatát érintő terhelés eloszlás adható meg

izophon

Vizsgált területek, metszetek rácspontjainak számított terhelései iso vonalakkal határolva (dwg)

Azonos terhelésű területek határait kijelölő pontok egyvonalas összekötésével ábrázolt terheléseloszlást bemutató módszer.
A színes ábrázolási lehetőségek térhódításával ez az eredményátadási rendszer háttérbe szorulóban van.

Épületi homlokzatok terheléseloszlásának ábrázolására használjuk, a háttérképek összetettségének, fényképi megjelenítések tartalommegtartása mellett alkalmazott eljárás.

Az iso vonalakkal határolt zajterhelési példát muattunk be kétépületi homlokzat előtt:

izophon