M9 gyorsforgalmi út Szombathely-Vasvár szakasz EVD forgalmi modell, előzetes zaj és levegőterhelési hatásvizsgálat

M9 gyorsforgalmi út Szombathely-Vasvár szakasz EVD forgalmi modell, előzetes zaj és levegőterhelési hatásvizsgálat

2010Feladatmeghatározás:

M9 gyorsforgalmi út Szombathely-Vasvár szakasz tanulmányterveihez forgalmi modell, előzetes zaj és levegőterhelési hatásvizsgálat

Forgalmi vizsgálatot közúthálózati modellvizsgálattal, változatonként forgalomvonzási eltérések hatáselemzésével kellett elkészíteni.

A zaj és levegőtisztaság-védelmi számításokat a közúti terhelések kritikus állapotaira területlefedéses vizsgálatokkal készítettük el.