Szolgáltatásaink

Szolgáltatásaink három műszaki, mérnöki szakterületet ölelnek fel.

Társaságunk által alkalmazott programmegoldások alapja a tudás, a mérnöki érzék és a több évtizedes szakmai tapasztalat.

Az azonos feladatra szánt szoftverek közötti különbségeknél lényegesen nagyobb eltéréseket eredményeznek a modellalkotási különbségek. A helyes modellalkotás alapja a szükséges mérnöki szemléletű megközelítés.

Mindegyik szakterületen a mérnöki gyakorlatban általánosnak nevezhető „Auto-cad” környezethez illeszkedő adatkapcsolati megoldások segítik az alkalmazásokban rejlő lehetőségek kihasználását.

A közúti úthálózat modellezésére

az 1970-es, ’80-as évek (az első hazai közúthálózat fejlesztési tervek) óta alkalmazzuk az eljárásunkat.

A program fejlődése folyamatosan lépést tartott a számítástechnika lehetőségeinek bővülésével. Az első alkalmazás még R20-on futott, majd a Commodore korszak következett. A PC-re való áttéréssel és az Auto-cad környezet alkalmazásával nőtte ki rendszerré magát a szoftver. A fejlődés során a rendszer önálló mátrixképzési módszerrel egészült ki. Jelenlegi fejlesztéseink a komplex adatbázisok integrált alkalmazásainak irányába mutatnak.

Alkalmazásunk előnye abban rejlik, hogy a megfelelően felépített modelleken az általános alkalmazásokhoz képest (pl. EMME) időnagyságrenddel gyorsabban kapjuk meg a vizsgálati eredményeket, így a rendelkezésre álló tervezési időben több megoldási változat vizsgálható, nagyobb tudásbázist adva a döntéshozók kezébe.

A zaj és levegőtisztaság-védelmi, terjedési (transzmissziós) vizsgálatainkhoz

alkalmazott szoftverünk a vonatkozó szabványok és rendeletek alapján a szakértői-, tervezői munka végzéséhez szükséges számítások elvégzésére alkalmasak, (a „Soundplan” és „Lima” programokhoz hasonlóan, viszont ) a „Certop termék- és rendszertanúsító ház” által (02-09943/08-05553 regisztrációs számon) minősítetten.

Első alkalmazása a hazai tervezői gyakorlatban, az 1990-es években az M0 déli szektorának engedélyezési terveinél került sor. Ezzel messze megelőzte korát, melynek igényei nem érték utol a program lehetőségeit.

A zajtérképezési előírások megjelenése jelentette azt az áttörést a szabályozás területén, amikortól a kettő összhangjának lehetőségéről beszélhetünk.

tanúsítvány_1 tanúsítvány_2

This is an example of a HTML caption with a link.